Học Online: VẼ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Môn học "PHOTOSHOP VẼ NHÂN VẬT GAME - PHIM" do Thầy "Đinh Văn Thi" trực tiếp đảm nhiệm, thầy "Đinh Văn Thi" đã giảng dạy nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm và các trường đào tạo quốc tế.

Các dự án công việc:- Các dự án mô phỏng:

- Các dự án game:

- Các dự án phim hoạt hình:

Tại Hà Nội, thầy được đông đảo sinh viên biết đến, và sản phẩm phim ngắn "Bảo vệ môi trường" từng đã đạt được giải thưởng cao trong cuộc thi. 
HỌC PHÍ
4,000,000 VNĐ
65 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học