Học Online: Thiết kế poster, tờ rơi, gấp, hộp, carvisit.

Môn học này do Thầy "Đinh Văn Thi" trực tiếp đảm nhiệm, thầy "Đinh Văn Thi" đã giảng dạy nhiều năm ở trung tâm 3dvietpro, và là giảng viên tại trường "Sư phạm nghệ thuật trung ương Hà Nội".

Thầy có Kinh nghiêm làm việc trong thiết kế và làm quảng cáo đa phương tiện.

Tại Hà Nội, thầy được đông đảo sinh viên biết đến, và sản phẩm phim ngắn "Bảo vệ môi trường" từng đã đạt được giải thưởng cao trong cuộc thi.
Các hình ảnh, các bạn có thể đạt được sau khi kết thúc khóa học 
HỌC PHÍ
4,000,000 VNĐ
53 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học