Học Online: Lập trình trí tuệ nhân tạo AI cho Game

Với môn học AI do thầy Trần Văn Quyết đảm nhiệm

Thầy Quyết là thành viên 3dvietpro đã tham gia làm nhiều game liên quan đến AI, trong quá trình thực tế có được, thầy sẽ truyền đạt các bạn các kiến thức sử dụng AI trong Unity:

Kiến thức bao gồm:

1- Lâp trình AI và he toa do:
   
Định hướng đường đi theo các điểm bằng thuật toán AI

2- Chuyển động đối tượng, tự động tìm đến mục tiêu sử dụng meshNavigation

3- Cách cho đối tượng tránh dùng với obstacles

4- Cách pausing, resuming đối tượng đang di chuyển trong AI 

5- Di chuyển đối tượng bằng chuột sử dụng raycast và AI, và thực hiện đuổi theo đối tượng

6- Manually creating a path

7- layers cost

8- AI trong xử lý âm thanh và hiệu ứng

9- AI xử lý cùng với thời gian
HỌC PHÍ
700,000 VNĐ
54 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học