Học Online: Lập trình game unity nâng cao P1


Phần đảm nhiệm “Lập trình game FPS nâng cao” do chính Thầy “Ths. Đinh Xuân Hợp” thành viên tại 3DvietPro chịu trách nhiệm đảm nhiệm.

Trong quá trình học: Học viên sẽ được cung cấp những model sau để thực hành

- Model nhân vật enemy:- Model Player Với súng UMP_40:- Model Player Cầm dao:- Cung cấp và sử dụng hiệu ứng

- Các model di chuyển khác để phục vụ học tập

Thông tin về Giáo viên:

Thầy “Đinh Xuân Hợp” cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực lập trình game 3D và mô phỏng 3D trên Unity , thầy có kinh nghiệm (6 năm) làm trong các dự án lớn được giải thưởng cao Được tích hợp giữa hệ thống phần cứng và phần mềm:
 
HỌC PHÍ
1,500,000 VNĐ
69 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học