Học Online: Lập trình C# cho game Unity


C# là ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất ngày nay để viết ra các ứng dụng trên winform, website, và game di động

Trong khoá học này 3DVietPro sẽ đào tạo các bạn chủ yếu c# phục vụ mục đích sản xuất game. 

Để bắt đầu chương trình học các bạn sẽ cài đặt công cụ unity cho tiện thao tác, và học lập trình trên C#

Hình thức học:

- Giáo viên sẽ trao đổi trực tiếp với người học qua ultraview, zalo và skype và thời gian bất kỳ trong ngày, giải thích cho bạn hiểu chi tiết các vấn đề đặt ra, thay vì phải ngồi xem video trực tiếp.

- Cung cấp thêm cho bạn những tài liệu phụ trợ, giúp ích cho việc trao đổi và học.Nội dung kiến thức bao gồm:

- Sử dụng Biến, kiểu, mảng, trong C#

- Sử dụng Lớp trong C#

- Cách dùng hàm for qua lớp

- Các thuật toán xử lý hay gặp phải trong game

- Mảng danh sách lưu trữ

- Biết được bản chất tính kế thừa cho hàm và biến

- Cách dùng truy vấn Linq để thao tác cho lớp

Và các kỹ thuật khác.
 
HỌC PHÍ
2,500,000 VNĐ
54 học viên đã đăng ký:
3dvietpro đăng ký bộ công thương
chứng nhận kết thúc khóa học
Chứng nhận sau khi kết thúc khóa học